Hur man handskas med en mindre bilolycka rapport

December 20

Hur man handskas med en mindre bilolycka rapport


I händelse av en mindre bilolycka, kan rapport bilolycka vara den mest viktig detalj att tänka på efter olyckan inträffar. Den svarande polis är ansvarig för att prata med alla inblandade parter och vittnen att samla alla fakta och försöka avgöra vem som var på fel i olyckan. Den färdiga rapporten olycka kommer så småningom lämnas med lokala myndigheter. Denna rapport olycka måste också ges till försäkringsgivare att erhålla ekonomiska fördelar.

Instruktioner

Hur man handskas med en mindre bilolycka rapport

1 Ring polisen när de deltar i någon bilolycka, oavsett hur liten den kan tyckas vara. En komplett och detaljerad bil olycka rapport måste lämnas till en Försäkringskassan att inleda en ansökan om förmåner. Att se till att en formell anmälan olycka tas och arkiveras kommer att skydda alla parter mot bedrägliga krav från en av de inblandade parterna.

2 Tillhandahålla all den begärda informationen till intervjua polis. Detta kommer sannolikt att innehålla information om var olyckan inträffade, som var inblandad, som var närvarande i fordonen, uppgifter om de inblandade fordonen och en förklaring (inklusive diagram) av själva olyckan.
Polisen kommer filen olycksrapporten att etablera och dokument alla viktiga detaljer om olyckan.

Polisen kommer att ge ett ärendenummer för varje inblandad i olyckan partiet. Denna ärendenummer ger dig möjlighet att få en kopia av rapporten olyckor när det är tillgängligt. Polisen kommer att ge information om hur och när en kopia av rapporten olyckan kommer att finnas tillgänglig. Vissa samhällen ut en liten avgift för att tillhandahålla en kopia av rapporten olyckan.

3 Skaffa en kopia av rapporten olyckan från polisen när de lämna in den. Denna rapport olycka måste lämnas till Försäkringskassan med någon ansökan om förmåner. Rådgör med din Försäkringskassan att ta reda på hur man möblera dem med en kopia av rapporten olyckan.

Försäkringsbolaget kommer inte att behandla en begäran om en olycka utan en olycksrapport. Försäkringsbolaget kommer att basera sina beslut på uppgifterna i rapporten olyckan.

Tips

  • En rapport olycka är juridisk dokumentation av fakta vid en bilolycka; Därför är det nödvändigt för att bevisa vissa uppgifter i samband med en bilolycka.