Vägskylt Varningar

October 20

Vägskylt Varningar


Vägskyltar är avgörande för att upprätthålla ordning och säkerhet på väg, stadens gator och landsvägar. Vägskyltar som varnar för särskilda risker är särskilt viktiga eftersom de varna förare till eventuella faror på vägarna. Dessa tecken kan förebygga olyckor och även dödsfall. Förare bör vidta alla väg varningsskyltar på allvar och följa alla tecken rekommendationer.

Identifiering

Väg varningssignaler kan i allmänhet identifieras genom sin form och färg. Många väg varningsskyltar såsom våta vägskyltar är rombformade och ljust gul i färgen. När du ser en gul vägskylt bör du ta tecknet varnar dig om en potentiell fara på vägen. Andra varningssignaler kan formas som femhörningar. Skyltar som varnar för risken för barn korsar vägen, särskilt nära skolområden, kommer att formas som en pentagon och har bilder på barn.

road Routing

skyltar Road varnings kan varna förare till avvikelser i den kommande vägen. När det finns delade motorvägar, återvändsgränder eller särskilt kraftig vänster eller höger hand vänder, kommer en varningsskylt normalt publiceras. Dessa tecken kan även innefatta rekommenderade hastighetsgränser på för att navigera genom faran.

Vädervarningar

Olika väderförhållanden kan påverka säkerheten på vägar. Varningsskyltar kommer att publiceras där vägarna har en tendens att bli hala när de är våta eller isbelagd under vinterstormar. Var särskilt uppmärksam på dessa tecken som du inte kan ha möjlighet att lätt se vädret påverkan på vägen.

Konstruktion

skyltar Road varnings kan också varna föraren för vägbyggen. Byggnadsarbetare arbetar på vägarna, ofta medan trafiken fortsätter att strömma runt dem. Sakta alltid ner och ägna extra uppmärksamhet i byggplatser. Varningssignaler kan hänvisa dig till omvägar i vägen, platsen för arbetare och andra risker som uppstår genom bygget.

Vilda djur och växter

Transport avdelningar kommer att publicera varningssignaler i områden där de känner vilda djur kommer sannolikt att vara på väg. Beroende på var du bor, kan dessa tecken är varningar om djur så stora som älg och björn eller mindre djur såsom rådjur eller ens sköldpaddor. Dessa tecken kommer att vara rombformade och gul till färgen, och de kommer att innehålla en bild av djuret som sannolikt kommer att ses på vägen.