1965 Mustang Vridmoment specifikation

November 5

1965 Mustang Vridmoment specifikation


1965 Ford Mustang fanns med två typer av motorer: en sexcylindrig och en åttacylindrig. En ofta förbisedd steg i återuppbyggnaden av antingen motorn ordentligt dra åt motorns bultar. Hur mycket kraft måste sökas en bult för att nå fastighetstäthet är ett mått på vridmomentet. Tillämpa för mycket vridmoment kan skada komponenten, motorn, eller båda. Underlåta att tillämpa tillräckligt moment kan resultera i vätskeläckage.

Tändstiften måste dras åt till mellan 15 och 20 ft.-lb. av vridmoment.

Varje cylinderhuvud bult måste dras åt till mellan 65 och 70 ft.-lb. av vridmoment.

Varje insugningsrör bult måste dras åt till mellan 12 och 15 ft.-lb. av vridmoment.

Varje grenrör bult måste dras åt till mellan 13 och 18 ft.-lb. av vridmoment.

I allmänhet måste varje stav bult dras åt mellan 19 och 24 ft.-lb. av vridmoment. Om Mustang är utrustad med den högpresterande 289 motor måste bultarna dras åt till mellan 40 och 45 ft.-lb.

Varje huvudlagerbulten måste dras åt till mellan 60 och 70 ft.-lb. av vridmoment.

Varje svängbult måste dras åt till mellan 75 och 85 ft.-lb. av vridmoment.

Vibrationsdämparen bult måste dras åt till mellan 70 och 90 ft.-lb. av vridmoment.