Hur man rättar till en automatisk domkraft

August 9

Hur man rättar till en automatisk domkraft


Om du har en standardflaska-typ bil domkraft som används ofta, kanske du märker att det börjar att förlora en del av sin lyftkraft. Dessa uttag läcka ibland hydraulvätska och kan blåsa sina packningar om domkraften används för att lyfta något för tung. I stället för att ersätta en domkraft som ger dig lacklusterkapacitet, kan du fylla på det själv, vilket sparar en hel del pengar.

Instruktioner

1 Släpp trycket från uttaget och se till att kolven är i helt indraget läge så att det inte längre är under tryck när du fyller den.

2 Ta bort påfyllningspluggen ligger nära toppen av domkraften, på sidan. Detta är en liten gängad plugg som kan tas bort med en platt skruvmejsel eller en tång, beroende på vilken modell av jack du har.

3 Fyll domkraften med hydraulvätska. Med hjälp av en liten tratt, fyll vätskebehållaren tills vätskenivån når ca 1/8 tum under påfyllningshålet.

4 Byt påfyllningspluggen och testa uttaget för korrekt funktion. Pumpa upp domkraften till sin fulla höjd utan att placera någon vikt på den. Se till att uttaget kan helt utsträckt och inte sjunka eller förlora vätska efter att ha observerat det under några minuter.

5 Torka eventuell kvarvarande vätska från utsidan av domkraften och återuppta driften.

Tips

  • Använd inte bromsvätska på en hydraulisk domkraft. Bromsvätska innehåller alkohol, som löser tätningarna i uttaget.