Så här ändrar Aperture på en Sony Alpha

August 25

Så här ändrar Aperture på en Sony Alpha


Bland fotograferingslägen Sony Alpha raden av digitala SLR-kameror är bländarförval, som tillåter användaren att ändra mängden ljus som kommer genom linsen. Fotografen ställer in bländaren, även kallad en f-stop. Kameran ställer sedan lämplig slutartid beroende på ljusförhållandena. Fotografering i öppningsprioritet ger fotografen kontroll över skärpedjupet i bilden. En lägre f-stop innebär mer ljus kommer genom linsen. Med mer ljus, desto mindre skärpedjup en bild har - ämnet och förgrunden kommer att vara i fokus och bakgrunden kommer oskärpa.

Instruktioner

1 Sätt på kameran.

2 Flytta lägesväljaren till "A" för att aktivera inställningen bländarförval.

3 Vrid inställningsratten, som finns på det övre högra hörnet av kameran, för att välja önskad bländare. Hitta det aktuella bländarvärdet på det övre högra hörnet på LCD-skärmen, anges bredvid "F."

4 Titta genom sökaren medan du trycker på skärpedjup förhandsgranskningsknappen fann strax under linsen, för att se hur bilden kommer att visas.