Koppling och växellåda problem

February 3

Koppling och växellåda problem


Ingen koppling eller växellåda varar för evigt; slitage ackumuleras över tiden, oavsett hur noggrann du är.

clutch problem

Oftast kopplings problem beror på friktion och värme som produceras under drift; typiskt blir pedalen ljusare och kopplingen börjar slira producerar mer värme och slitage. Mer illavarslande symptom, är t.ex. ovanliga ljud eller problem släppa kopplingen, är inte alltid på grund av allmänt slitage, men kan innebära en komponent har skadats, såsom en misslyckad lager eller en trasig kabel.

växellådan problem

Växellåda problem brukar resultera från den extrema miljö där de används. Komponenter kan bli slitna på grund av friktion och värme, vilket clunky växlingar och svårt att hitta vissa redskap. Låga vätskenivåer kan också hämma växellåda prestanda, särskilt i automatiska växellådor

Förebyggande / Lösning

Värmealstring är den viktigaste komponenten i koppling och växellåda problem. Säkerställa en korrekt oljan används och nivån är tillräcklig kan ofta minska slitaget friktion skapar. Om din koppling eller växellåda beter ovanligt, har det kontrolleras av en professionell för att förhindra ytterligare skador.