Felsökning en Samsung YPU3

May 9

Grundläggande felsökning av Samsung YPU3 kan hjälpa dig att lösa problem utan att skicka spelaren till tillverkaren för utbyte eller reparation. Spelaren kanske inte svarar när du trycker på knappar, eller det kan stänga oväntat under användning. Lösningen kan vara så enkelt som att ladda MP3-spelare batteri.

Instruktioner

1 Återställ din Samsung om MP3-spelaren inte slås på och det är fulladdat. Tryck och håll "Användare" och "Power" knapparna samtidigt. Släpp knapparna när spelaren startar.

2 Se till att låset på spelaren är inte engagerad om knapparna inte fungerar. Skjut "Hold" omkopplaren mot pilen för att låsa upp spelaren.

3 Anslut MP3-spelaren till en annan USB-port på datorn om anslutningen är inaktiverad. Se till att USB-kabeln är korrekt insatt.

4 Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven som beskrivs i YPU3 användarhandbok om du inte kan installera spelarens mjukvara.

5 Ladda MP3-spelare om det stängs av så fort du slår på den. Tillåter spelaren att ta betalt för åtminstone tre till fyra timmar.