Hur Strip Paint från bilen

May 5

Bråka inte med allt det hårda och kladdigt slipning - strip auto måla med en kemisk strippa på mindre än en timme.

Instruktioner

1 Köp en kemisk färgborttagningsmedel.

2 Läs instruktionerna noggrant och följ alla varningar och försiktighetsåtgärder.

3 Ta bort kroppen panelen om möjligt och sätta den på ett stativ.

4 Applicera stripper frikostigt med en borste.

5 Täcka området med klar plast. Plasten håller rök i och orsakar stripper att arbeta snabbare.

6 Vänta ca 20 minuter (kan variera beroende på märke stripper).

7 Ta bort plasten och skrapa bort färgen med en plastfärgskrapa eller spackel.

8 Skölj panelen med kallt vatten för att neutralisera strippa.

9 Sand eller åter band.

Tips

  • Om du inte kan ta bort det område du vill att strippa, maskera områden du inte vill drabbade med maskeringstejp och plast.
  • Färgborttagningsmedel är frätande. Använd handskar och ögon- och andningsskydd när du arbetar med det.
  • Arbeta i ett väl ventilerat utrymme.
  • Minimera kontakt med huden. Skölj strippa omedelbart med kallt vatten.