Felsökning RCA WHP141 konsument Hörlurar

August 17

Felsökning RCA WHP141 konsument Hörlurar


RCA: s WHP141 Konsument hörlurar innehåller en 900 MHz-sändare som kan ge en 150-fot arbetsområde. Sändaren kan även skicka stereosignalen utanför huset, så att du kan fästa vaggan / sändaren till ditt vardagsrum ljudsystem, sedan lyssna på gården med hjälp av hörlurar. Ingen siktlinje finns restriktioner som de som du får med infraröda. Systemet använder dubbla faslåsningsslinga (PLL) teknologi, som låser frekvensen på tre kanaler och hjälper till med mottagning.

Instruktioner

1 Kontrollera att ljudkälla --- ljudsystem --- är ansluten till vaggan / sändare och att källan är påslagen om inget ljud hörs i hörlurarna. Kontrollera debiteras hörlurarna, eller att det finns en ny uppsättning batterier installerade i hörlurarna.

2 Ta en titt på vagga / sändare och se till att ljuset är tänd Om det inte är, kontrollera strömförsörjningen till vaggan / sändare.

3 Se till att avståndet mellan hörlurarna och vaggan / sändaren inom arbetsområdet. Närma sig vagga / sändaren om du är mer än 150 meters avstånd.

4 Byt överföringskanalen om mottagningen fladdrar in och ut eller du hör statisk. Tre kanaler är tillgängliga: 1, 2 och 3. Kanalerna ska matcha både hörlurarna och vaggan / sändare. Kanalomkopplaren på vaggan / sändare är bredvid strömkabeln. Kanalomkopplaren på hörlurarna i på en av hörlurarna, mittemot volymknappen.

5 Håll en signal som löper genom vaggan / sändare för att undvika att enheten automatiskt stängs av. När ingen signal tas emot via vaggan / sändarens ingående ljudkabeln, kopplar apparaten. Du kan slå på den igen genom att slå på ljudkällan.