Hur du återställer ett Westinghouse fjärrkontroll

April 19

En Westinghouse fjärrkontroll används för att styra Westinghouse tv. Med hjälp av fjärrkontrollen, har användaren möjlighet att byta kanal och volym samt komma till huvudmenyn, vilket gör det möjligt att ändra och justera inställningarna. Om det efter felsökning fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, det kan återställas. Återställa fjärrkontrollen återställer fabriksinställningarna till fjärrkontrollen. Om återställning av fjärrkontrollen inte korrigerar fjärrkontrollen kan det behöva bytas ut.

Instruktioner

1 Lyft bakstycket bort från batterihuset på baksidan av Westinghouse fjärrkontrollen.

2 Lyft ut batterierna ur batteri bostadsområdet bort.

3 Tryck och håll ner valfri knapp på fjärrkontrollen för en minut att dränera ström från fjärrkontrollen och orsaka fjärrkontrollen för att återställa.

4 Sätt i batterierna tillbaka i batteri bostadsområde efter positiv negativ (+/-) markeringarna i batterifacket för korrekt batteriplacering.

5 Skjut tillbaka batteriluckan över batteri bostadsområde.