Hur man tråd en DPDT vippströmbrytare

May 17

Vad kan vem som helst göra för att lägga till fler kretsar i en bil utan att lägga till fler switchar? Svaret är DPDT vippströmbrytare. Dessa bokstäver står för "dubbel pol / dubbel kasta", och denna typ av omkopplare kan lösa problemet med att montera ett alltför stort antal vippströmbrytare i en instrumentpanel.

Instruktioner

1 Bestämma vilka kretsar kommer att kontrolleras av DPDT switch. En switch kan ta över platsen för fyra enkla SPST (enpoliga / enda kast) vippströmbrytare.

2 Anslut centrumterminaler övergången till en sammansmält strömkälla med lödnings terminaler och fordons primär tråd. Du kommer att behöva ansluta varje terminal till en strömkälla. Denna funktion gör att användningen av två olika sammansmälta kretsar.

3 Anslut kontakterna på vardera änden av övergången till kretsarna växeln kommer att kontrollerande. Var medveten om att vända växeln i en riktning kommer att slå på båda kretsarna är anslutna till ena änden av växeln, och vända växla i den andra riktningen kommer att stänga dessa två enheter av och slå på kretsar som är anslutna till den motsatta änden av brytaren. Växlar finns också med inget placerar i centrum. Med denna typ kommer att styra kretsar en antingen / eller typ av kontroll.