Hur man programmerar en C5 Corvette Key FOB

July 14

C5 Corvette producerades från 1997 till 2004. Genom alla dessa år, Chevrolet lagt bekvämligheten med fjärrstyrning via en fjärrkontroll. De viktigaste fjärrkontroller är inte utbytbara genom alla år, dock. De nyckelbrickor är uppdelade i två typer: 1997 till 2000, och 2001 genom 2004. Även om de inte var samma fjärrkontroller, de hade exakt samma omprogrammering förfarande. Du måste programmera om nyckelbrickan om du behöver antingen byta ut en trasig fjärrkontroll eller om batteriet byttes ut.

Instruktioner

1 Sätt in nyckeln i tändningen och vrid den till "Kör" -läge. Stäng av strömmen till radion.

2 Tryck på "Reset" -knappen på förarinformationscentret för att rensa alla varningslampor. Tryck på knappen "Options" tills ett tomt meddelande visas på DIC-skärmen.

3 Tryck och håll "Reset" på 3 sekunder. Tryck på knappen "Options" tills "Fob Training" visas på DIC-skärmen.

4 Tryck på "Reset" -knappen. Detta kommer att ta upp meddelandet "HOLD LK + UNLK 1ST FOB" på DIC-skärmen.

5 Håll ned "Lock" och "Lås" på fjärrkontrollen samtidigt i 13 sekunder.

6 Titta på DIC, eftersom det kommer att läsa "Fob Learned" när programmeringen är accepterat för att fjärrkontrollen. Upprepa "Steg 8" för att programmera en andra fob, om så önskas.